Permasyhuran JKP baharu – JK Pembangunan Sumber Manusia

PEMBINA dengan ini mengumumkan perlantikan Saudara Nor Aizat Rahimi b. Rostam Rahimi daripada PEMBINA Gombak selaku Ahli Jawatankuasa Pusat yang baharu. Beliau akan bertindak selaku Jawatankuasa Pembangunan Sumber Manusia (PSM).

Semoga beliau dapat melaksanakan amanah tersebut dengan sebaiknya serta melonjakkan lagi amal PEMBINA ke peringkat tertinggi.

حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كللكم راع فمسؤل عن رعيته فالامير الذي على الناس راع وهو مسؤل عنهم. والرجل راع على اهل بيته وهو مسؤل عنهم. والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤلة عنهم. والعبد راع على مال سيده وهو مسؤل عنه، الا فكلكم راع و كللكم مسؤل عن رعيته

– اخرجه البخارى فى 490 كتاب العتق: 17- باب كرهية التطاول على الرقيق

Hadits Abdullah bin Umar ra. Bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “setiap kamu adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang amir yang mengurus keadaan rakyat adalah pemimpin. Ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin terhadap keluarganya di rumahnya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya. Ia akan diminta pertanggungjawaban tentang hal mereka itu. Seorang hamba adalah pemimpin terhadap harta benda tuannya, ia kan diminta pertanggungjawaban tentang harta tuannya. Ketahuilah, kamu semua adalah pemimpin dan semua akan diminta pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top