Sejarah Kemunculan Feminisme

“ Perempuan adalah lelaki yang cacat atau memiliki kekurangan (defect male)”.

Begitulah pernyataan Aristotle, ahli falsafah Barat yang berasal dari Greek mengenai wanita (Gadis Ariva, Pembongkaran Wacana Seksis Filsafat Menuju Filsafat berperspektif Feminism, Disertasi Fakulti Ilmu Pengetahuan Budaya, Universiti Indonesia, 2002, hal.95). Gerakan feminisme pada asalnya bertitik tolak dari penindasan golongan wanita di Barat juga sikap kitab suci mereka yang merendahkan martabat wanita. Antara bukti Kitab Bible merendahkan golongan wanita:

“Kejahatan lelaki lebih baik daripada kebajikan perempuan dan perempuanlah yang mendatangkan malu dan nista(Sirakh 42 : 14)

 “Wujud kutukan Tuhan terhadap perempuan adalah kesengsaraan saat mengandung, kesakitan ketika melahirkan, dan akan selalu ditindas lelaki kerana mewariskan dosa Hawa(Kejadian 3: 16)

“Perempuan harus tutup mulut di gereja, tidak ada hak untuk bersuara, dan bertanya dalam satu jemaah. Jika harus bertanya tentang sesuatu yang belum difahami, dia harus bertanya kepada suaminya di rumah(Korintus 14 : 34-35)

“Anak perempuan tidak mendapatkan warisan, kecuali jika tidak ada pewaris lagi dari pihak lelaki ( Bilangan 27 : 8 )

“Seorang isteri tidak mempunyai hak pewarisan dari suaminya(Bilangan 27 : 8- 11)

Pada abad Pertengahan, gereja berperanan sebagai pusat kekuasaan. Akibatnya, kekuasaan politik telah memandang rendah terhadap kedudukan perempuan sehingga perempuan yang berkahwin di abad pertengahan tidak memiliki hak untuk bercerai dari suaminya walau dengan apa juga alasan.

Sampai abad ke 17, masyarakat Eropah masih memandang perempuan sebagai jelmaan syaitan atau alat bagi syaitan untuk menggoda manusia, dan meyakini bahawa sejak awal penciptaannya, perempuan merupakan ciptaan yang tidak sempurna (Philip J.Adler, World Civilization, Belmont, Warworth, 2000, hal. 289) Ini menggambarkan betapa kejamnya masyarakat Barat dalam memandang dan memperlakukan kaum wanita.

GOLONGAN WANITA BARAT BANGKIT

Atas rasa kecewa terhadap rendahnya martabat wanita ketika itu. Golongan wanita barat telah bangkit untuk memperjuangkan hak mereka. Ketika mana Kuasa gereja dan Raja mula ditentang dan terjadinya Revolusi Perancis (1789), golongan feminisme telah menggunakan ruang tersebut untuk sama-sama menaikkan martabat kaum wanita. Mereka telah memanfaatkan gerakan politik di tengah-tengah pemberontakan rakyat yang berprinsipkan kebebasan (liberty), persamaan (equality) dan persaudaraan (fraternity).

Gerakan kebebasan politik terus berlangsung sehingga pada tahun 1792, kaum wanita memperoleh hak untuk dapat bercerai dari suaminya.

Elizabeth Cady Stanton dan Lucretia Mott
Elizabeth Cady Stanton dan Lucretia Mott

Pada tahun 1848, Lucretia Mott dan Elizabeth Cady Stanton mengadakan sidang akhbar Konvensyen Hak-hak Perempuan di Seneca Falls yang dihadiri oleh 300 peserta dan menghasilkan deklarasi yang menuntut reformasi hokum perkahwinan, perceraian, pewarisan harta dan anak.

Tahun 1895, Elizabeth Candy Stanton, menerbitkan buku “The Women Bible” di mana dia mengkaji seluruh teks Bible yang berkaitan dengan perempuan, dan mengambil kesimpulan bahawa kitab suci Bible mengandungi ajaran yang menghina perempuan, dan dari ajaran inilah terbentuk dasar-dasar pandangan Kristian terhadap perempuan. Berikutnya, Stanton berusaha meyakinkan bahawa Bible bukanlah kata-kata Tuhan, tetapi sekadar himpunan tentang sejarah dan cerita yang ditulis oleh kaum lelaki, dan oleh sebab itu perempuan tidak memiliki kewajipan moral untuk mengikuti ajaran Bible (Phyllis Trible(et.al), Feminist Approach to The Bible”, Biblical Archeology Society, Washington, 1995)

Seterusnya kejayaan golongan femenisme ini adalah pada tahun 1920 bilamana wanita dalam masyarakat Barat baru mendapat hak memilih dalam pilihan raya. Golongan feminism juga memperjuangkan hak asasi golongan lesbian dan gay. Hal ini kerana kekejaman masyarakat Barat terdahulu kepada kaum Homoseksual.

Robert Held, dalam bukunya “Inquisition” menerangkan bagaimana sikap masyarakat Barat dahulu yang sangat kejam terhadap kaum homo, dengan memuat gambar-gambar dan lukisan model alat yang dipakai untuk penyeksaan seperti pencungkil mata, gergaji pembelah manusia, pemotong lidah, alat penghancur kepala, terhadap perempuan dan kaum Homo. Oleh itu, salah satu teori feminism radikal adalah menuntut persamaan hak antara semua gender, termasuklah golongan lesbian dan gay dalam soal hak sosial dan juga hak-hak seksual.

FEMINISME DAN MASYARAKAT ISLAM

Dapat diambil kesimpulan bahawa tuntutan kebebasan perempuan dan persamaan gender tersebut hanya sesuai pada masyarakat Barat yang mempunyai sejarah penindasan terhadap perempuan, dan tidak sesuai bagi masyarakat yang telah menghargai wanita seperti masyarakat Islam yang mempunyai ajaran dan tradisi memuliakan kaum wanita.

“Sesungguhnya orang-orang lelaki yang Islam serta orang-orang perempuan yang Islam dan orang-orang lelaki yang beriman serta orang-orang perempuan yang beriman dan orang-orang lelaki yang taat serta orang-orang perempuan yang taat dan orang-orang lelaki yang benar serta orang-orang perempuan yang benar, dan orang-orang lelaki yang sabar serta orang-orang perempuan yang sabar dan orang-orang lelaki yang merendah diri (kepada Allah) serta orang-orang perempuan yang merendah diri (kepada Allah) dan orang-orang lelaki yang bersedekah serta orang-orang perempuan yang bersedekah dan orangorang lelaki yang berpuasa serta orang-orang perempuan yang berpuasa dan orang-orang lelaki yang memelihara kehormatannya serta orang-orang perempuan yang memelihara kehormatannya dan orang-orang lelaki yang menyebut nama Allah banyak-banyak serta orang-orang perempuan yang menyebut nama Allah banyak-banyak, Allah telah menyediakan bagi mereka semuanya keampunan dan pahala yang besar( Surah al Ahzab 33 : 35 ).

“Sesiapa yang beramal soleh, dari lelaki atau perempuan, sedang dia beriman, maka sesungguhnya Kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik dan sesungguhnya kami akan membalas mereka, dengan memberikan pahala yang lebih dari apa yang mereka telah kerjakan. (Surah an-Nahl 16 : 97).

Al-Quran telah menetapkan tugas yang seimbang bagi lelaki dan perempuan. Tugas ini diberikan sesuai dengan fitrah dan kemampuan masingmasing berdasarkan fitrah alami perempuan yang berbeza dengan kaum lelaki.  Malah sejak zaman Rasulullah saw lagi, wanita telah diberi hak yang sempurna dalam pendidikan, sosial, ekonomi, politik, ibadah malah wanita juga turut diberi peluang berperang melawan musuh.

Oleh sebab itu masyarakat Muslim tidak memerlukan gerakan feminisme, dan kesamaan gender, kerana ajaran Islam dan sejarah masyarakat muslim terdahulu sudah memberikan kedudukan terhormat kepada kaum perempuan sesuai dengan kudrat dan fitrahnya.

Oleh: Sharifah Abdul Samad, Ahli Unit Kajian Dan Informasi PEMBINA Pusat

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top