PEMBINA di Hari Belia 2010

Pertama-tamanya saya mengucapkan terima kasih dah tahniah kepada ahli PEMBINA yang telah menyertai Perhimpunan Hari Belia 2010 di Dewan Plenari, PICC Purajaya. Ini merupakan kali pertama PEMBINA menyertai sambutan perhimpunan raksasa belia dan ini telah memberi  pendedahan serta pengalaman yang bermanfaat bagi kita. Sebagai sebuah pertubuhan belia, inilah medan kita dan inilah belia-belia yang bakal menjadi rakan kita dalam menggerakkan aktivisma belia. Di sini jualah kita melihat pelbagai reaksi, gelagat dan semangat belia yang berkobar-kobar yang hadir daripada pelbagai persatuan dan negeri.
PEMBINA tidak mahu ketinggalan dalam menyatakan kepentingan peranan dalam pembentukan masa hadapan sesebuah negara. Jika mahu melihat negara pada masa akan datang, lihatlah pada belia sekarang. Peruntukan tambahan yang diberikan oleh Perdana Menteri sebanyak RM 10 juta sebagai hadiah sempena Hari Belia membuktikan bahawa betapa pentingnya peranan belia sehingga mendapat perhatian khusus daripada pemimpin negara. Oleh sebab itu, amat penting bagi kita untuk mengambil peluang ini menggerakkan aktivisma belia dengan peruntukan yang telah diperuntukkan oleh kerajaan.
Mahasiswa merupakan golongan cendiakawan yang mempunyai potensi, daya saing dan kreativiti yang tinggi di kalangan belia. Golongan ini juga  merupakan harapan yang tinggi untuk memimpin belia, masyarakat dan Negara di masa akan datang. Sebab itu memacu aktivisma mahasiswa amat penting kerana mereka ini pada satu masa dahulu mempunyai suara dalam menangani isu masyarakat negara dan bukan hanya menyerahkan masa depan negara kepada kepimpinan politik.
Namun yang merisaukan ialah apabila mahasiswa masa kini lebih bersifat pasif, lebih tertumpu menjaga ‘pointer’ menjadi ulat buku siang dan malam, dan sesetengahnya terjebak dengan budaya hiburan melampau. Melayan bermacam-macam jenis ‘movie’ yang bertimbun-timbun sehinggalah ke ‘PC Games’ yang tak habis-habis. Semua ini membunuh semangat kepimpinan belia yang seharusnya menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Oleh itu, mari kita mengajak para belia bersama-sama dengan kita untuk  memacu aktivisma mahasiswa di kampus dan yang sudah bergelar siswazah. Kita tidak mahu potensi yang ada pada belia mati setelah graduasi.
Belia kreatif pemacu pembangunan negara!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top