We Lead Others

PEMBINA bakal menganjurkan sebuah bengkel khas untuk pimpinan-pimpinan mahasiswa PEMBINA di IPT seluruh negara. Program ini di adakan pada 1-3 Februari 2013 bertempat di Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Bengkel yang dinamakan LEADERS’ WORKSHOP ini dengan motto “We Lead Others” diharapkan mampu mengasah kemahiran kepimpinan di kalangan ahli PEMBINA dan seterusnya menjayakan agenda PEMBINA untuk “Meneraju Arus Mahasiswa”.

Antara objektif  yang bakal dicapai adalah

Objektif

[colored_box color=”eg. blue, green, grey, red, yellow”]

  1. Melahirkan mahasiswa yang mampu memimpin mahasiswa lain dalam gerak kerja berpersatuan.
  2. Membimbing & melatih pimpinan mahasiswa untuk menyusun dan merancang gerak kerja dengan kemas dan tepat.
  3. Mendedahkan dan melatih pimpinan mahasiswa dengan kemahiran berorganisasi, pengurusan diri dan masa yang berkesan.
  4. Konsep, teori dan aplikasi konsep kepimpinan di kalangan mahasiswa.
  5. Melatih kemahiran dan adab berkomunikasi dalam organisasi gerakan Islam.
  6. Melahirkan mahasiswa yang cakna dan prihatin isu kampus, semasa dan nasional.[/colored_box]

IMG-20130131-WA0005

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top