Satu Malaysia

Malaysia memang satu…Walaupun ada usaha untuk memecahbelahkannya, walaupun singapura dan brunei telah pun di ceraikan daripadanya…

Malaysia memang satu… satu malaysia

Saya impikan satu malaysia yang budayanya terbina di atas budaya bangsa asal Tanah Melayu, budaya Melayu…

Saya impikan satu malaysia yang bahasanya terbina atas Bahasa Melayu, yang pernah menjadi lingua franca selama ratusan tahun…

Saya impikan satu malaysia yang nilainya berasaskan nilai-nilai Islam, agama orang Melayu..

Saya impikan satu malaysia yang agama Islam menjadi satu agama yang memandu kehidupan rakyat dalam semua aspek…

Saya impikan satu malaysia yang penduduk asalnya, Melayu tidak terpinggir di bumi sendiri…

Saya impikan satu malaysia yang kaum lain boleh hidup bebas dan menghormati pemilik asal tanah ini, yang mengizinkan mereka utk tinggal bersama…

Saya impikan satu malaysia yang aman damai, makmur sejahtera dan berkembang maju tanpa mengabaikan satu pun impian saya yang sebelumnya….

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top