RESOLUSI HIMMAH 2013

Mahasiswa & Belia

1. Mahasiswa dan belia mesti mengukuhkan jatidiri dan melaksanakan agenda pembangunan jatidiri berlandaskan ajaran Islam.

2. Mahasiswa dan belia perlu mengambil peluang-peluang melatih nilai-nilai kepimpinan dan aktivisme di dalam kampus mahupun di dalam masyarakat.

3. Mahasiswa dan belia perlu berinteraksi secara proaktif, matang dan berprinsip terhadap isu-isu semasa.

4. Mahasiswa dan belia perlu membina daya saing yang tinggi dalam menghadapi segala cabaran di setiap lapangan yang diceburi.

5. Mahasiswa dan belia mesti melibatkan diri dan memberikan komitmen di dalam pertubuhan yang dapat membina nilai kepimpinan dan aktivisme secara sihat.

 

Pertubuhan Mahasiswa & Belia

1. Membudayakan aktivisme berlandaskan ajaran dan syari’at Islam serta perlembagaan dan undang-undang negara.

2. Melaksanakan program-program pembinaan kepimpinan dan aktivisme di kalangan ahli dengan meletakkan Islam sebagai neraca serta matlamat tertinggi.

3. Memainkan peranan positif terhadap perjuangan agama, bangsa dan negara.

4. Melibatkan mahasiswa dan belia di dalam sayap kesukarelawanan yang menyumbang secara positif di dalam masyarakat.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top